NHÀ ĐẤT BÁN

 • Diện tích    : 80 m2 (5 x 16)
 • Giá              : 12 triệu/1m2
 • Pháp lý      : Thổ cư 100%
 • Địa chỉ       : Dĩ An, Bình Dương
 • Tình trạng : Giao đất ngay
 • Diện tích    : 65 m2 (5 x 13)
 • Giá              : 13 triệu/1m2
 • Pháp lý      : Thổ cư 100%
 • Địa chỉ       : Dĩ An, Bình Dương
 • Tình trạng : Giao đất ngay
 • Diện tích    : 65 m2 (5 x 13)
 • Giá              : 13,5 triệu/1m2
 • Pháp lý      : Thổ cư 100%
 • Địa chỉ       : Dĩ An, Bình Dương
 • Tình trạng : Giao đất ngay
 • Diện tích    : 80 m2 (5 x 16)
 • Giá              : 13,5 triệu/1m2
 • Pháp lý      : Thổ cư 100%
 • Địa chỉ       : Dĩ An, Bình Dương
 • Tình trạng : Giao đất ngay
 • Diện tích    : 110 m2 (5 x 22)
 • Giá              : 22 triệu/1m2
 • Pháp lý      : Thổ cư 100%
 • Địa chỉ       : Dĩ An, Bình Dương
 • Tình trạng : Giao đất ngay
 • Diện tích    : 80 m2 (5 x 16)
 • Giá              : 22 triệu/1m2
 • Pháp lý      : Thổ cư 100%
 • Địa chỉ       : Dĩ An, Bình Dương
 • Tình trạng : Giao đất ngay